töltés

Beüzemelés

Amennyiben hibát találsz a géped működésében hívj minket bátran a 0670-512-63-36 os számon.

Playstation 4 

A vezeték nélküli vezérlő használata

Nyomja meg a PS gombot a vezérlőn, majd válasszon ki egy felhasználót.

  • A vezérlő első használatakor el kell végezni az eszközregisztrációt (párosítást).
  • Egyszerre legfeljebb 4 vezérlőt használhat. A PS gomb megnyomásakor a rendszer egy színt rendel a felhasználóhoz és a fénysáv kigyullad. A felhasználóhoz rendelt szín a PS gombok megnyomásának sorrendjétől függ. Az első felhasználó kék színű, a második piros, a harmadik zöld, a negyedik pedig rózsaszín.

Eszköz regisztrálása (párosítás)

Egy vezérlő első használatakor vagy a vezérlőnek egy másik PS4™ rendszeren való használatakor el kell végezni az eszközregisztrációt (párosítást). Kapcsolja össze a PS4™ rendszert és a vezérlőt egy USB-kábellel, amikor a PS4™ rendszer be van kapcsolva.

Ha kettő vagy több vezérlőt szeretne használni, minden egyes vezérlőnél végezze el az eszközregisztrációt.

Töltés

Amikor egy USB-kábellel összekapcsolja a PS4™ rendszert és a vezérlőt, a rendszer képes tölteni a vezérlő akkumulátorát. Ehhez a PS4™ rendszert be kell kapcsolni vagy annak készenléti üzemmódban kell lennie. Az akkumulátor töltöttségi szintjét a PS gombnak legalább 1 másodpercig való nyomva tartása után megjelenő képernyőn ellenőrizheti.
Készenléti üzemmódban a fénysáv narancssárga színben lassan villog. A töltés végén a fénysáv kialszik.

  • A vezérlő feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe, ha az akkumulátor teljesen le van merülve.
  • A vezérlőt olyan környezetben töltse, ahol a hőmérséklet 10 °C és 30 °C (50 °F és 86 °F) között van. Más környezetben a vezérlő töltése esetleg nem lesz elég hatékony.
  • Ha hosszú ideig nem is használja a vezérlőt, évente legalább egyszer teljesen töltse fel, hogy működőképes maradjon.
  • Az akkumulátor élettartama függ a vezérlő használati módjától, valamint a vezérlő használati és tárolási környezetétől.
  • A készenléti üzemmódban való töltéshez be kell jelölni a  (Settings) (Beállítások) > [Power Saving Settings] [Energiatakarékossági beállítások] > [Set Functions Available in Standby Mode] [Készenléti üzemmódban elérhető funkciók beállítása] > [Supply Power from USB Ports] [Tápellátás USB-aljzatokról] jelölőnégyzetet.

Alapvető gombműveletek

PS button (PS gomb) A PS4™ rendszer bekapcsolása (ha a PS4™ rendszer ki van kapcsolva vagy készenléti üzemmódban van).
A kezdőképernyő megjelenítése (ha a PS4™ rendszer be van kapcsolva).
PS button (double-press) (PS gomb (dupla megnyomás)) Váltás a használatban lévő alkalmazások között.
PS button (long press) (PS gomb (megnyomás hosszan)) Egy alkalmazás bezárása, kijelentkezés vagy a PS4™ rendszer kikapcsolása.
A végrehajtható műveletek a képernyőn láthatók. Az elérhető műveletek az alkalmazástól függően változnak.
Directional buttons (Iránygombok)/Left stick (Bal kar) Elemek kiválasztása.
 button (gomb) Kiválasztott elem megerősítése.
 button (gomb) Művelet megszakítása.
SHARE button (MEGOSZTÁS gomb) A Share (Megosztás) funkció menüjének megjelenítése.
OPTIONS button (OPCIÓK gomb) Opciók megjelenítése.

Alapvető érintési műveletek

Az érintőpanelt és az érintőpanel gombot a tartalomtól függően különböző műveletek végrehajtására használhatja.

Tap (Koppintás) Röviden érintse meg az érintőpadot.
Double tap (Dupla koppintás) Koppintson kétszer, gyorsan egymás után.
Drag (Húzás) Húzza az ujját az érintőpanelt érintve, majd emelje fel az ujját.
Flick (Pöckölés) Érintse meg az érintőpanelt, majd gyorsan és hirtelen vegye el az ujját az érintőpanelről.
Touch and hold (Érintés és tartás) Érintse meg a panelt, és ne emelje fel az ujját.
Pinch in and pinch out (Kétujjas kicsinyítés/nagyítás) Helyezze 2 ujját az érintőpanelra, és közelítse egymáshoz vagy távolítsa egymástól az ujjait.
Click (Kattintás) Nyomja meg az érintőpanel gombot.
Double-click (Dupla kattintás) Nyomja meg kétszer, gyorsan egymás után az érintőpanel gombot.

Beállítások módosítása

Módosíthatja a vezérlő rezgés funkciójának beállításait és a hangszóró hangerejét.
Válassza a  (Settings) (Beállítások) lehetőséget a funkcióképernyőn, majd a [Devices] [Eszközök] > [Controllers] [Vezérlők] lehetőséget.

  • A játék vagy az alkalmazás függvényében hang – például a csevegés hangja – vagy hangeffektusok lehetnek hallhatók a vezérlő hangszórójából.
  • A hangszóró hangerejét a PS gomb legalább 1 másodperces lenyomásával, majd a megjelenített képernyő [Adjust Devices] [Eszközök beállítása] lehetőségének kiválasztásával állíthatja be.

Forrás:http://manuals.playstation.net/ 

 

 Xbox 360


A konzol csatlakoztatása televízióhoz (Xbox360)

A legtöbb új konzolrendszer kompozit audio-/videokábellel rendelkezik. A kábel segítségével a konzolt egy normál televízióhoz vagy monitorhoz csatlakoztathatja. A kábel nagy felbontású képernyővel nem használható.

HDTV használata esetén lásd A konzol csatlakoztatása televízióhoz.

Kompozit AV-kábel normál felbontású televízióval vagy monitorral való használata:

Illessze az AV-csatlakozót a konzol AV-portjába.Keresse meg a televízió vagy a monitor AV-portjait. A következők szerint illessze a kompozit A/V kábel színkódolt csatlakozóit a televízió megfelelő portjaihoz:
Sárga = kompozit videó
Vörös = jobb analóg hangcsatorna
Fehér = bal analóg hangcsatorna

Megjegyzés A monó televíziók csak egy audiocsatlakozóval rendelkeznek. Illessze a vörös vagy a fehér csatlakozót a televízióba.

Kapcsolja be a televíziót és a konzolt.

A konzol és a tv-készülék bekapcsolásakor az Xbox vezérlőpultnak kell megjelenni a kijelzőn.

Ha nem látható az Xbox vezérlőpult, előfordulhat, hogy meg kell változtatnia a videobemeneti beállításokat. A videobemenet beállításának módosításához tekintse meg a televízió vagy szórakoztató központ használati útmutatóját.A videó megjelenítési minőségének javítása érdekében módosíthatja az alapértelmezett beállításokat.


 

Vezérlő csatlakoztatása

Vezetékes vezérlő esetén tekintse meg a Játékvezérlő csatlakoztatása című részt.

Vezeték nélküli vezérlő csatlakoztatásaKapcsolja be a konzolt.Helyezze be az AA méretű elemeket a vezérlőbe.Kapcsolja be a vezérlőt; ehhez nyomja be és tartsa nyomva a középső Xbox Útmutató gombot, amíg a vezérlő be nem kapcsol. Ha a vezérlő nem kapcsol be, ellenőrizze az elemeket. Feltölthető vezérlő használata esetén ellenőrizze, hogy fel van-e töltve.

Nyomja meg és engedje fel a konzol csatlakozás gombját.

20 másodpercen belül nyomja meg és engedje fel a vezérlő csatlakozás gombját.

Megjegyzések Ha a konzol főkapcsolója körüli fények villogása véget ér, a vezérlő csatlakoztatott állapotban van.A konzolhoz legfeljebb négy vezérlő csatlakoztatható.Mindegyik csatlakoztatott vezérlőhöz négy pozíció egyike tartozik. Mindegyik pozíció a konzol főkapcsolója és a vezérlő Xbox Útmutató gombja körüli fénygyűrű adott részének felel meg.

Adja meg a konzol beállításait

Amikor első alkalommal elindítja a konzolt, a rendszer a következőkre szólítja fel:

Válasszon nyelvet.Profil létrehozása.Állítson be hálózati kapcsolatot (nem kötelező). Az Xbox LIVE-kapcsolat létrehozásának részletes leírása megtekinthető a Vezetékes kapcsolat vagy a Vezeték nélküli kapcsolat című részben.

A képernyőn megjelenő utasítások szerint hajtsa végre a lépéseket.

Most helyezzen be egy játéklemezt, és már kezdheti is a játékot!

Forrás:support.xbox.com